Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên... ...
Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                            Ea Kuêh, ngày  25  tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018- 2019         Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tài liệu hướng dẫn thực hiện... ...
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe Năm học 2020- 2021

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe Năm học 2020- 2021

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯ M’GAR             LIÊN ĐỘI LÝ TỰ TRỌNG                          *** Số:    KH/LĐ                            Ea Kuêh,  ngày 05 tháng 03 năm 2021   KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe Năm học 2020- 2021 Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội Cư M’gar về việc“Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe”;... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHỐI 3 :      Chủ đề:              “MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN”

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHỐI 3 : Chủ đề: “MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN”

Lượt xem:

  UBND HUYỆN CƯ M’GAR TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG Số: 03 KH-HĐTN/LTT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ea Kuêh, ngày 01 tháng 2 năm 2021 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHỐI 3 : Chủ đề:                           “MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN”                 Năm học 2020 – 2021. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường... ...