Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên... ...
Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                            Ea Kuêh, ngày  25  tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018- 2019         Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tài liệu hướng dẫn thực hiện... ...
BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”

BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯ M’GAR       LIÊN ĐỘI : TH LÝ TỰ TRỌNG    *** Họ và tên: …………………………………… ngày ……tháng ……năm sinh………. Lớp: ……Địa chỉ:………………………………………………………Số điện thoại:……………   BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”   Câu 1: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã bao nhiêu lần phát hành tem về các vườn quốc gia của Việt... ...