Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên... ...
Kế Hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp GV-HS cấp trường năm học 2017-2018

Kế Hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp GV-HS cấp trường năm học 2017-2018

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   ../KH-THLTT              Eakuêh ,  ngày 26 tháng  03  năm 2018   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp GV-HS cấp trường năm học 2017-2018   Thực hiện hướng dẫn GPDĐTcủa Phòng GD-ĐT Cưmgar về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ... ...
BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”

BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯ M’GAR       LIÊN ĐỘI : TH LÝ TỰ TRỌNG    *** Họ và tên: …………………………………… ngày ……tháng ……năm sinh………. Lớp: ……Địa chỉ:………………………………………………………Số điện thoại:……………   BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”   Câu 1: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã bao nhiêu lần phát hành tem về các vườn quốc gia của Việt... ...