Thời khóa biểu năm học 2017 -2018

Thời khóa biểu năm học 2017 -2018

Lượt xem:

            PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR               THỜI KHÓA BIỂU    TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                                Năm học 2017 – 2018                                                                               (Áp dụng từ ngày 26/03/2018)   LỚP THỨ TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 5A1 (Huệ) 1 2 3 4 5 C. cờ T.dục T.đọc Toán Đ đức A.văn A.văn Ê.đê Ê.đê T. dục Toán C.tả LT$câu... ...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...