KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG”  CHO HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT NĂM 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT NĂM 2019

Lượt xem:

HĐ Đ HUYỆN CƯMGAR LIÊN ĐỘI LÝ TỰ TRỌNG           Số : 13  KHLĐ Ea Kuêh, ngày 02 tháng 01 năm 2019. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT NĂM 2019 Thực hiện chương trình công tác Đội năm học  2018-2019 . Được sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trường, Liên Đội  xây dựng kế hoạch tổ chức chương... ...
KẾ HOẠCH  Tổ chức Hội thi : “ Múa hát sân trường”và  Ngày hội công nhận chuyên hiệu  Năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi : “ Múa hát sân trường”và Ngày hội công nhận chuyên hiệu Năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯ M’GAR                 LIÊN ĐỘI LÝ TỰ TRỌNG                                  ***                       Số:…..KH/LĐ                                                                       Ea Kuêh,  ngày 23  tháng 04 năm 2019   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi :... ...
Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến

Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến

Lượt xem:

 UBND HUYỆN CƯ M’GAR                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số: 357/PGDĐT       ... ...
KẾ HOẠCH  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ VÀ NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  NĂM HỌC 2017 – 2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ VÀ NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        SỐ: 20 /KH –KTĐK                                                EaKuêh, ngày 03  tháng 5 năm 2018                                                                                                 KẾ... ...
Kế Hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 -2018

Kế Hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 -2018

Lượt xem:

  PHÒNG GIÁO DỤC ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG Số: 03 KH-THLTT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Eakuêh ngày 26 tháng 2  năm 2018                                                          ... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...