Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                            Ea Kuêh, ngày  25  tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018- 2019         Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tài liệu hướng dẫn thực hiện... ...
KẾ HOẠCH     Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  TrườngTH lý tự trọng năm 2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TrườngTH lý tự trọng năm 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  Số: 14/KH-LTT                 EaKuêh, ngày 15  tháng 1  năm 2019   KẾ HOẠCH    Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TrườngTH lý tự trọng năm 2019 Thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg  ngày 25/5/2007 của Thủ... ...
Ngày hội đọc sách năm học 2018-2019

Ngày hội đọc sách năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Tham quan trãi nghiệm học sinh lớp 5 năm học 2018 – 2019

Tham quan trãi nghiệm học sinh lớp 5 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

...
Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách

Lượt xem:

...
BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”

BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯ M’GAR       LIÊN ĐỘI : TH LÝ TỰ TRỌNG    *** Họ và tên: …………………………………… ngày ……tháng ……năm sinh………. Lớp: ……Địa chỉ:………………………………………………………Số điện thoại:……………   BÀI THI “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM QUA TEM BƯU CHÍNH”   Câu 1: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã bao nhiêu lần phát hành tem về các vườn quốc gia của Việt... ...
Kế Hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp GV-HS cấp trường năm học 2017-2018

Kế Hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp GV-HS cấp trường năm học 2017-2018

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   ../KH-THLTT              Eakuêh ,  ngày 26 tháng  03  năm 2018   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp GV-HS cấp trường năm học 2017-2018   Thực hiện hướng dẫn GPDĐTcủa Phòng GD-ĐT Cưmgar về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ... ...
KẾ HOẠCH  Tổ chức Hội thi “Nghi thức – Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh” cấp trường  năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Nghi thức – Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh” cấp trường năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

  HĐĐ HUYỆN CƯ M’GAR LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                                  ***                      Số:    -KH/LTT                          Eaku êh, ngày 17 tháng04 năm 2018   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Nghi thức – Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh” cấp trường năm học 2017 – 2018   Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Cư M’gar năm học 2017 – 2018.... ...
Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến

Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến

Lượt xem:

 UBND HUYỆN CƯ M’GAR                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số: 357/PGDĐT       ... ...
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  ĐĂNG KÍ MUA TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂKLĂK  NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐĂNG KÍ MUA TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂKLĂK NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯ MGAR                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                             Độc lập- Tự do – Hạnh phúc     Số  03/ KHTV_LTT                                                                                                                               Ea Kuêh, ngày 02  tháng 05 năm 2018   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  ĐĂNG KÍ MUA TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂKLĂK NĂM HỌC 2018 – 2019 Thực hiện theo kết... ...
KẾ HOẠCH  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ VÀ NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  NĂM HỌC 2017 – 2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ VÀ NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        SỐ: 20 /KH –KTĐK                                                EaKuêh, ngày 03  tháng 5 năm 2018                                                                                                 KẾ... ...
Kế Hoạch thi Múa hát sân trường năm học 2017 – 2018

Kế Hoạch thi Múa hát sân trường năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN CƯMGAR ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TH LÝ TỰ TRỌNG Số : KHLĐ Eakueh, ngày 18 tháng 04 năm 2017. KẾ HOẠCH HỘI THI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018         Căn cứ vào 13 KH/HĐĐ Về việc hướng dẫn các Liên đội tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP HCM và ngày... ...
Trang 1 / 212 »