KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi : “ Múa hát sân trường”và Ngày hội công nhận chuyên hiệu Năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯ M’GAR

                LIÊN ĐỘI LÝ TỰ TRỌNG

                                 ***

                      Số:…..KH/LĐ                                                                       Ea Kuêh,  ngày 23  tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi : “ Múa hát sân trường”và

Ngày hội công nhận chuyên hiệu

Năm học 2018 – 2019

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội Cư M’gar về việc tổ chức ”; Thiết thực chào mừng 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh nhật Bác Hồ. Nay Liên đội Trường TH Lý Tự Trọng  lập  Kế hoạch tổ chức Hội thi Múa hát sân trường và Ngày hội công nhận chuyên hiệu năm học 2018– 2019 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

– Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh nhật Bác Hồ. Đồng thời kiểm tra công nhận việc thực hiện rèn luyện đội viên năm học 2018 – 2019. Để tuyên dương và công nhận tạo không khí công nhận việc thực hiện rèn luyện chuyên hiệu và công nhẫn được trang trọng hơn.

– Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi vai trò công tác Đội trong nhà trường củng như giá trị của việc tham gia và tổ chức các hoạt động đội trong Liên đội; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong Liên đội.

– Ngày hội được tổ chức đồng loạt tại tất cả Liên đội; tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện; Ngày hội phải đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

 1. NỘI DUNG
 2. Thời gian

– Vào lúc 07:30’, ngày 06/05/2019.

 1. Đối tượng

– Đối tượng Tham gia 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh nhật Bác Hồ Là các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong Liên đội.

– Đối tượng  kiểm tra đánh giá công nhận chuyên hiệu Là các em đội viên trong Liên đội

 1. Nội dung

– Lễ chào cờ theo Nghi thức Đội.

– Sinh hoạt văn nghệ chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh nhật Bác Hồ

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Tổ chức Hội thi múa hát sân trường:

 1. Múa bài Phép lạ hằng ngày:
 2. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh của các lớp phải tham .

 b . Nội dung:

– Đội hình biễu diễn là 3 hàng ngang.

– Đồng phục: Quần xanh, áo đồng phục của trường, đeo khăn quàng, đi giày quai hậu ( Các lớp có thể sử dụng trang phục riêng của lớp, giày bata…) đạo cụ phụ vụ cho múa tùy theo khả năng sáng tạo của các lớp.

 1. Tiêu chí:
Tiêu chí Điểm
Đội hình 1 điểm
Số lượng học sinh 4 điểm
Thực hiện động tác chính xác 5 điểm
Thực hiện động tác đều, đẹp 8 điểm
Đồng  phục 2 điểm

(Vắng 1- 2 hs trừ 1 điểm, 2-3 hs trừ 2 điểm, từ 4 hs trở lên trừ 3 điểm)

 1. Nhảy Cha cha cha:
 2. Đối tượng tham gia: từ lớp 3 – lớp 5

b . Hình thức:

– Đội hình biễu diễn  : tùy các lớp  .

– Đồng phục: Quần xanh, áo đồng phục của trường, đeo khăn quàng, đi giày quai hậu ( Các lớp có thể sử dụng trang phục riêng của lớp, giày bata…) đạo cụ phụ vụ cho nhảy tùy theo khả năng sáng tạo của các lớp.

 1. Tiêu chí:
Tiêu chí Điểm
Đội hình 2 điểm
Số lượng học sinh 2 điểm
Thực hiện động tác chính xác 6 điểm
Thực hiện động tác đều, đẹp 8 điểm
Trang phục 2 điểm

 

– Kiểm tra chuyên hiệu đội viên

– Thông qua Báo cáo kết quả rèn luyện và Quyết định công nhận chuyên hiệu năm học 2018 – 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Liên đội

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội đến các chi đội, Chuẩn bị nhân sự, phân công phụ trách các buổi lễ cho buổi lễ.

– Tuyên truyền ý nghĩa của 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh nhật Bác Hồ

– Tiến hành tổ chức kiểm tra rèn luyện chuyên hiệu thống kê, Báo cáo và ra quyết đinh công nhận chuyên hiệu.

 1. Các Chi đội

Phát động đội viên trong chi đội hưởng ứng tham gia, Học tập và rèn luyện tốt chào mừng 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh nhật Bác Hồ cũng như chuẩn bị cho việc kiểm tra, công nhận rèn luyện chuyên hiệu đội viên.

 1. Tổ chức kiểm tra RLCH.
 2. Chị Trần Thị Kiều Phúc – TPT đội làm trưởng ban.
 3. Thầy Trần Đình Mạnh – HP nhà trường.
 4. Chị : Hồ Thị Nhung – BT Chi đoàn.
 5. Giáo viên phụ trách các chi đội và ban chỉ huy chi đội chịu trách nhiệm thực hiện.
 6. Thời gian và địa điểm.

– 7h 30 ngày 08/05/2019.

– Tại sân trường TH Lý Tự Trọng

– Hình thức kiểm tra; Các chi đội tập trung ngồi đúng vị trí đã định làm bài trắc nghiệm, các phụ trách nhận đề phát cho các chi đội làm bài và nộp bài tại chổ, Các phụ trách phối hợp với ban tổ chức chấm bài.

–  Thời làm bài 10 phút, chấm bài 20 phút.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức Hội thi Múa hát sân trường và Ngày hội công nhận chuyên hiệu năm học 2018– 2019 Liên đội. Đề nghị các Bộ phận đã phân công, Phụ trách các Chi đội nghiêm túc triển khai thực hiện.

                  Duyệt BGH                                            TM/LĐ TPT Đội

 

 

 

 

Mai Văn Chinh                                                   Trần Thị Kiều Phúc