Giới thiệu

Trường tiểu học Lý Tự Trọng thuộc xã EaKuếh, huyện CưM’gar tỉnh Đắk Lắk. Trường có 21 lớp với 439 học sinh, DT 399