Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

  PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                          

Ea Kuêh, ngày  25  tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018- 2019

 

      Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học;

Căn cứ vào Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện công văn số 430/CV-GDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar về Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019,

– Thực hiện hướng dẫn số: 80/HD-GDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar về hướng dẫn, nhiệm vụ trọng tâm giáo dục tiểu năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào Kế hoạch trọng tâm năm học trường Tiểu học Lý Tự Trọng năm học 2018 – 2019;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Nay, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

Năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có 21 lớp với 463 học sinh phân bổ ở 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu buôn HLuk và buôn Xê Đăng. Trong đó  nữ là 244 em, học sinh dân tộc là 417 em

Toàn trường có 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó:

– Cán bộ Quản lý: 03

– Giáo viên : 25

– Tổng phụ trách: 01

– Nhân viên: 6, hợp đồng 1 đ/c

– Tổng số đảng viên: 15

– Trình độ trên chuẩn 22 đ/c

– Trình độ chuẩn 13 đ/c.

1, Thuận lợi: – Có sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Phòng giáo dục, của Đảng ủy – Ủy ban chính quyền địa phương.

– Có sự phối hợp chặt chẽ của Ban chấp hành Hội phụ huynh, sự quan tâm đến công tác giáo dục của toàn thể phụ huynh đã tạo điều kiện cho con em đến lớp.

– Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tình, đạt trình độ tay nghề vững vàng, có tâm huyết với nghề, thương yêu quan tâm đến học sinh.

– Có sự kết hợp chặt chẽ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

– Đa số học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ có ý thức cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

– Nhà trường luôn kết hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Điều đó góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

2.Khó khăn:

– Bên cạnh những thuận lợi trên, nhà trường còn gặp không ít khó khăn nên ảnh hưởng đến phong trào dạy và học , cụ thể:

– Địa bàn dân cư rộng, phân hiệu cách xa trường 4,5 đến 10 km, lại có trên 93,5% học sinh là người dân tộc thiểu số sống  rải rác xa trung tâm, khó khăn cho công tác quản lý cũng như việc đến trường của học sinh nhất là trong mùa mưa bão.

– Một số giáo viên gia đình ở xa chỗ ăn ở cho giáo viên không đáp ứng nhu cầu nên giáo viên phải đi về hàng ngày trên 70 km.

– Phần lớn phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập ở nhà của con em mình nên chất lượng giáo dục chưa cao.

 1. NHIỆM VỤ NĂM HỌC.

Năm học 2018 – 2019 với chủ đề của năm học Tiếp tục  “Thi đua Đổi mới,  sáng tạo trong dạy và học” ; Tiếp tục đổi mới tạo chuyển biến căn bản và mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 3/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trường Tiểu học Lý Tự Trọng tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt học tập các văn bản, chỉ thị của cấp trên, của ngành giáo dục về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

 1. Thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn; Duy trì chất lượng bền vững, liên thông các khối lớp. Đảm bảo dạy học theo chuẩn KT – KN, Tổ chức dạy học theo hướng phân loại đối tượng học sin phù hợp với thực tiễn địa phương và nhà trường. Làm tốt công tác Quản lý và tổ chức tốt hoạt động dạy học 2 buổi/ngày. Tổ chức dạy học các môn tự chọn song ngữ Ê đê và Anh văn theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc Đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22/TT-BGD&ĐT (sửa đổi, bổ sung TT 30).
 2. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng, duy trì kết quả đánh giá. Tiếp tục tự kiểm tra và xây dựng các tiêu chí còn thiếu của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
 3. Làm tốt công tác XHHGD, tuyên truyền vận động nguồn lực trong dân và các tổ chức XH,.. tăng cường CSVC, trang thiết bị phục vụ các hoạt động GD trong nhà trường. Trong năm xây dựng kế hoạch vận động cá nhân tổ chức tài trợ làm sân khấu trường. Tu sửa, mua bổ sung bàn ghế học sinh, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học.
 4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức công khai định kỳ theo quy định để công chức viên chức và nhân dân biết về các nội dung hoạt động của nhà trường.

1/ VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

–  Nâng cao chất lượng, nhận thức đúng đắn về chủ trương đường lối của đảng và pháp luật nhà nước trong giai đoạn hiện nay cho mỗi cán bộ  giáo viên và học sinh.

– Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức tư cách tác phong Hồ Chí Minh.

–  100% GV có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác. Phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một “tấm gương cho học sinh noi theo” .

– Hưởng ứng và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm .

– Học sinh xác định được vai trò nhiệm vụ của mình, ra sức thi đua học tập xây dựng tập thể lớp tiên tiến, xứng đáng là con ngoan trò giỏi .

 

2/ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN .

 1. a) Giáo viên

– 100% GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn đề ra.

– Thực hiện đúng chương trình thời khóa biểu, lịch báo giảng và dạy đúng các môn quy định. Thực hiện dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Đánh giá học sinh theo đúng thông tư 30 ( sau sửa đổi) của BGD và hướng dẫn thông tư 22/2016 có hiệu lực từ ngày 6/11/2016.

– Thực hiện dạy lồng ghép Nha học đường; An toàn giao thông; tích hợp GDBV môi trường  biển đảo và GD kỹ năng sống  vào môn học.

– Tổ chức thao giảng dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên từng kỳ và thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ chức được nhiều chuyên đề trong năm.

– Làm tốt công tác ôn tập  giữa kỳ ,cuối kỳ cho học sinh  khối 4,5 và cuối kỳ cho khối 1,2,3. Làm báo cáo đầy đủ, kịp thời chính xác.

– Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn về chuyên môn do ngành tổ chức.

– Cùng với các đoàn thể làm tốt công tác phong trào của nhà trường.

–  100%  cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia viết Sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp trường – Cấp huyện( nếu có tổ chức)

–  100 % GV soạn giảng đầy đủ có chất lượng. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, kết hợp dạy đúng vùng miền cho học sinh đồng bào dân tộc .

– Làm thêm đồ dùng phục vụ cho dạy và học, sử dụng trang thiết bị có hiệu quả, tham gia dự thi ở cấp trường cấp  huyện .

– Tổ chức tốt thi viết chữ đẹp giáo viên và học sinh.

– Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. cấp huyện.

– Tổ chức thi GVCN Giỏi cấp trường cấp huyện.

– Chỉ đạo tổng phụ trách Đội làm tốt công tác phát hiện và triển khai “đôi bạn cùng tiến”. Thi giai điệu tuổi hồng.

– Thi “Thiết kế bài giảng điện tử cấp trường, cấp huyện ( nếu có tổ chức). 5 khối 5 giáo án dự thi. Mỗi giáo viên 1 giáo án dự thi tại trường,

– Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Đố vui; Tìm nhà thông thái; Tri thức tuổi thơ, tổ khối trưởng kết hợp tổng phụ trách đội lên kế hoạch và tổ chức hoạch động ngoài giờ lên lớp 1 tháng 1 chủ đề cho từng khối thực hiện.

– Thường xuyên kiểm tra giáo án của giáo viên và Đồ dùng học tập của học sinh. – Triển khai và sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý và giảng dạy. Thực hiện tốt phần mềm Vnedu, thực hiện sổ liên lạc điện tử, cập nhật đầy đủ dữ liệu CSDL ngành.

– Tăng cường vai trò của lãnh đạo nhà nhà trường, tổ khối trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung phù hợp đối tượng học sinh.

– Tiếp tục đẩy mạnh trẻ hóa đội ngũ, giới thiệu công đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng và giới thiệu kết nạp vào hàng ngũ Đảng.

 

Chỉ tiêu phấn đấu :

1/ Tập thể:

–  Đạt tập thể lao động tiên tiến, được UBND huyện khen.

  – Đơn vị văn hóa cấp huyện.

–  Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnh.

  –  Chi Đoàn vững mạnh.

  –  Liên đội vững mạnh cấp huyện.

  2/ Về học sinh:

          – Duy trì sĩ số học sinh đạt 100%

– Phấn đấu học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

– Tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp học đạt: 100%

– Phấn đấu lớp đạt lớp VSCĐ: đạt 50%;

3/  Những chỉ tiêu đối với giáo viên:

– 100% đều có phẩm chất đạo đức tốt, thương yêu, tôn trọng nhân cách học sinh, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà Nước, quy chế của ngành, của trường và quy định của địa phương.

– 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, dạy trình chiếu ít nhất 2 tiết/năm/giáo viên.

– Phấn đấu 100% giờ dạy, giáo án đạt loại khá trở lên.

– 100% giáo viên đăng kí tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ trong năm.

– Phấn đấu giáo viên dạy giỏi cấp trường:  23 giáo viên.

–  Tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 03 đồng chí đạt 03

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công việc.

– Dự thi cấp huyện 10- 12 sáng kiến kinh nghiệm.

– Phấn đấu 100% giáo viên giảng dạy tham gia dự thi chữ viết đẹp cấp trường.

– Bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường: 18/21 đ/c.

  4/ Danh hiệu thi đua:

                                                                                                                               – Lớp tiên tiến: 10/21  lớp; tổ tiên tiến : 5 tổ

– Đối cá nhân: Lao động tiên tiến: 37. Chiến sĩ thi đua: cấp cơ sở: 03 – 05  ;

– 100% đạt gia đình văn hóa,

– 100% đạt nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà.

* Chất lượng đại trà : ( toàn trường )

           Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2018 – 2019

    Tổng số Chia ra  
  Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5  
  I. Tổng số HS xếp loại cuối năm              
  II. Về năng lực  
  1. Tự phục vụ, tự quản 466 103 92 96 111 64  
  Tốt 153 28 43 50 16 16  
  Đạt 304 69 46 46 95 48  
  Cần cố gắng 9 6 3        
  2. Hợp tác 466 103 92 96 111 64  
  Tốt 153 28 43 50 16 16  
  Đạt 304 69 46 46 95 48  
  Cần cố gắng 9 6 3        
  3. Tự học và giải quyết vấn đề 466 103 92 96 111 64  
  Tốt 153 28 43 50 16 16  
  Đạt 304 69 46 46 95 48  
  Cần cố gắng 9 6 3        
  III. Phẩm chất              
  1. Chăm học, chăm làm 466 103 92 96 111 64  
  Tốt 190 39 56 51 20 24  
  Đạt 276 64 36 45 91 40  
  Cần cố gắng              
  2. Tự tin, trách nhiệm 466 103 92 96 111 64  
  Tốt 190 39 56 51 20 24  
  Đạt 276 64 36 45 91 40  
  Cần cố gắng              
  3. Trung thực, kỉ luật 466 103 92 96 111 64  
  Tốt 190 39 56 51 20 24  
  Đạt 276 64 36 45 91 40  
  Cần cố gắng              
  4. Đoàn kết, yêu thương 466 103 92 96 111 64  
  Tốt 190 39 56 51 20 24  
  Đạt 276 64 36 45 91 40  
  Cần cố gắng              
                                     

                                               Khen thưởng- lên lớp

 STT Nội dung Tổng số Tỷ lệ
1 Khen thưởng cấp trường 183 39,27%
2 Khen thưởng cấp trên 5 1,07%
3 Hoàn thành chương trình lớp học 457 98,06%
4 Chưa hoàn thành chương trình lớp học 9 1,93%
5 Hoàn thành chương trình tiểu học 64 100%
6 Chưa hoàn thành chương trình tiểu học 0  
7 HS khuyết tật không đánh giá 0  
8 Học sinh bỏ học trong năm học 0  
 

                            

                                  Bảng Chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục

 
STT Môn học Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành  
1 Tiếng việt 136 319 11  
2 Toán 142 315 9  
3 Đạo đức 189 327    
4 Tự nhiên và xã hội 108 183    
5 Khoa học 39 136    
6 Lịch sử và Địa lý 36 139    
7 Âm nhạc 173 293    
8 Mĩ thuật 175 291    
9 Thủ công/ kỹ thuật 176 290    
10 Thể dục 173 293    
11 Ngoại ngữ 100 244    
12 Tiếng dân tộc 74 166    

– Chăm ngoan, lễ phép đi học chuyên cần ,Thi đua học tập giữa các khối lớp. Tham gia hoạt động phong trào đội sao nhi đồng .Làm tốt công tác ủng hộ bạn nghèo vượt khó trong học tập.

 1. Công tác phát triển:
 2.   Học sinh 

Huy động và tuyển sinh vào lớp 1: 95  học sinh, Nữ: 49, Dân tộc: 85  Nữ DT:   44; phấn đấu huy động độ tuổi ra lớp là: 100%.

Toàn trường có 21 lớp với: 463  hs, Nữ: 244 hs, Dân tộc: 419 hs, Nữ DT: 223 hs.

Cụ thể:

Khối Số lớp Tổng số Nữ Dân tộc Nữ Dân tộc
1 5 103 53 93 48
2 4 90 55 83 48
3 4 96 40 85 37
4 5 111 66 98 60
5 3 63 30 60 30
Tổng cộng 21 463 244 419 223

* Về duy trì số lượng

Tỉ lệ chuyên cần  đạt 98%, hạn chế học sinh bỏ học dưới mức 2%.

*Chất lượng học sinh:

+ Học sinh hoàn thành lớp học : em, tỷ lệ: 98 %, ở lại lớp: 2%

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 63  em, tỷ lệ: 100 %.

Khen thưởng học sinh cuối kỳ, cuối năm ở tất cả các môn học : 40% HS toàn trường

Phát hiện những em học sinh có khả  năng  để bồi dưỡng  học sinh năng khiếu  và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

 1. Chỉ tiêu giáo viên

– Hồ sơ – giáo án kịp thời 100%: Xếp loại hàng tháng: Tốt: 27

– ĐDDH một khối 1 bộ, tăng cường làm thiết bị dạy học đơn giản, để làm.

– Tổ chức làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục dạy học: 27 đồng chí.

–  SKKN dự thi huyện: 6 -7  đồng chí

– Thi chữ đẹp cấp trường  15 đồng chi:  Thi huyện: 4 đ/c

–  Thanh tra toàn diện  9 đồng chí

Tốt: 7 đ/c   tỷ lệ 66 %              Khá: 2  tỷ lệ 34%

– Tham gia dạy giỏi trường: 21 đồng chí

– Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện.

– Đề nghị liên đoàn lao động huyện: 2  đ/c

– Công đoàn viên xuất sắc cấp trường: 20  đ/c

– Chiến sĩ thi đua:  6-8 đồng chí

– Lao động tiên tiến huyện : 25 đồng chí

– Đề nghị UBND huyện: 3-5  đ/c

– Gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 100%  gia đình văn hoá

– Nữ công : Giỏi việc nước đảm việc nhà 18 đồng chí đạt tỷ lệ 100%

–  Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

– Đoàn viên xuất sắc: 5, Tiến tiên: 11  Đạt chi đoàn vững mạnh

– Không có cán bộ giáo viên vi phạm quy chế, vi phạm đạo đức nhà giáo

– Danh hiệu tập thể – đạt trường tiên tiến.

 1. BIỆN PHÁP GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 2. Biện pháp duy trì số lượng:

– Bằng nhiều biện pháp tích cực như thường xuyên kiểm tra sĩ số, kịp thời thông tin đến gia đình học sinh nghỉ không có lý do

– Phối hợp chặt chẽ với địa phương, BĐDCMHS vận động học sinh đến trường.

– Phân công cụ thể CBQL, GVCN, GV bộ môn từng địa bàn có đối tượng nghỉ học để vận động học sinh đi học.

 1. Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
 2. Công tác tư tưởng chính trị.

– Rèn luyện tốt đạo đức nhà giáo, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh, thân thiện, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.Tinh thần trách nhiệm đảm bảo, làm tốt tự phê và phê bình đê khắc phục khuyết điểm, phát huy mặt tích cực, giúp đỡ, góp ý xây dựng đồng chí, đồng nghiệp, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, bảo vệ danh dự cá nhân, tập thể tốt. Không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không đánh mất niềm tin trong nhân dân, học sinh và đồng nghiệp. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực  không để vi phạm đạo đức người thầy ”.

 1. Chuyên môn – tay nghề.

– Trước hết mỗi thầy cô giáo phải làm tốt nề nếp – kỷ cương trong dạy học – đảm bảo công tác chủ nhiệm – phương pháp  dạy học, năng lực chuyên môn, kiến thức phải chú trọng để tổ chức các bài dạy buổi dạy đạt hiệu quả. Bài dạy, bài soạn phải đổi mới, khoa học sạch đẹp, kịp thời.

– BGH – Đoàn thể- khối trưởng sẽ xét miễn soạn bài cho những giáo viên đạt tiêu chuẩn để tăng cường nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy đạt hiệu quả “ Hồ sơ giáo án xếp loại kiểm tra – thanh tra tốt dạy giỏi cấp trường, giảng dạy 2 năm trở lên trong khối” soạn bổ sung giáo án.

– Tham gia đầy đủ các tiết chuyên đề trong trường, khối, dự giờ góp ý xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp – dạy đủ các môn học theo quy đinh, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả. Thực hiện tốt việc chấm, kiểm tra, theo quy định. Có kế hoạch ôn tập bồi dưỡng các đối tượng học sinh để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém lưu ban.

C . Thực hiện quy chế chuyên môn..

– Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời nội quy, quy chế chuyên môn, kế hoạch dạy học đến từng cán bộ, giáo viên

– Thực hiện đúng  chương trình kế hoạch dạy học do ngành quy định, đảm bảo theo quy chế chuyên môn, soạn, giảng, chấm, trả bài đầy đủ.

– Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các khối lớp nắm vững chương trình giảm tải , phát huy tính chủ động sáng tạo thực sự coi học sinh làm trung tâm.

– Tổ chức dự giờ thăm lớp thường xuyên, tổ chức  tập huấn chuyên đề, tìm ra  phương pháp dạy học tối ưu phù hợp với học sinh trên địa bàn

– Tổ chức tốt việc bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên từ đó gắn trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm về chất lượng học sinh mà mình đảm nhiệm

– Không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề, trìng độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các cuộc thi do trường cũng như ngành tổ chức.

– Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc theo hướng dạy tích hợp vào các môn học, hoạt động giáo dục; sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học; khuyến khích tổ chức các trò chơi học tập, tổ chức giao lưu “ Tiếng Việt của chúng em ” để tăng cường sử dụng và yêu thích tiếng Việt.

– Tập trung đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và thực hiện chuẩn kiến thức ở từng bộ môn đồng thời thực hiện các chuyên đề có hiệu quả và đánh giá đúng thực chất kết quả rèn luyện hai mặt của học sinh

– Đầu năm học trường tổ chức thi khảo sát chất lượng. Qua thực tế chất lượng giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

– Gắn chất lượng của học sinh vào trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm đưa vào tiêu chí thi đua để xếp loại giáo viên.

– Tổ chức mỗi khối có ít nhất một bộ đồ dùng có chất lượng tham gia dự thi cấp huyện.

– Soạn giảng, chấm bài đầy đủ, nghiên cứu bài trước khi lên lớp, về hồ sơ sổ sách giáo án đầy đủ, viết sáng kiến kinh nghiệm. Chỉ đạo việc kiểm tra, đánh gía học sinh  nghiêm túc theo văn bản quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức nhiều cuộc thi như thi giáo viên dạy giỏi ,thi chữ viết đẹp giáo viên ,học sinh, thi đồ dung dạy học …tạo hứng thú thi đua dạy tốt học tốt cho giáo viên và học sinh

– Phát động có hiệu quả việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi mua sắm đầy đủ sách giáo khao, tài liệu hướng dẫn, sách tham khảo cho giáo viên nghiên cứu và sử dụng. chống mọi hình thức dạy chay và học chay.

3/ Các hoạt động khác:

– Tham gia đầy đủ và nhiệt tình các phong trào văn nghệ, thể thao. Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

– Thực hiện tốt tổ chức hoạt ngoài giờ lên lớp.

– Thi đua dạy tốt học tốt thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra .Phấn đấu hoàn thành tôt nhiệm vụ năm học .

4/ BiỆN PHÁP THỰC HIỆN.

–  BGH tham mưu tốt với PGD và chính quyền địa phương hỗ trợ về CSVC, phương tiện dạy học.

– Chuyên môn lên kế hoạch chỉ đạo cụ thể, rõ ràng có kiểm tra đánh giá xếp loại tổng kết phong trào thi đua dạy và học của giáo viên, học sinh qua từng kỳ.

– Tạo điệu kiện thuận lợi cho tổ khối CM và giáo viên hoạt động tốt chuyên môn.

– Tổ chức lên kế hoạch và thi GV dạy giỏi cấp trường từ đầu tháng 10/2018.tháng 11/2018 dự thi cấp huyện 3 đ/c.

– Đẩy mạnh CNTT trong nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khoá; Dạy bằng trình chiếu, soạn giáo án vi tính.

– Bồi dưỡng giáo viên bằng  cách tổ chức hội thảo theo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới.

– Đẩy mạnh phong trào thao giảng dự giờ, nâng cao tay nghề.

– Đầu tư cho việc thiết kế, thể hiện giờ dạy, tăng cường làm và sử dụng đồ dùng trong tiết học giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Động viên khen thưởng, sửa sai kịp thời.

– Thường xuyên kiểm tra đánh giá, tư vấn, thúc đẩy cho GV qua các tiết dự giờ, công tác chủ nhiệm lớp .

– Sau khảo sát đầu năm mỗi giáo viên chủ nhiệm rà soát lại khả năng học tập của học sinh, phân loại học sinh khá giỏi, yếu kém để có kế hoạch kèm cặp phụ đạo.

– Thường xuyên kiểm tra bài cũ, nhắc nhở học sinh học và làm bài ở nhà.

– Kết hợp giáo dục giữa 3 môi trường : Gia đình, nhà trường , xã hội .

                                                                   

 

 

   Duyệt của Hiệu trưởng                                                P.Hiệu trưởng                                                                                                                              

 

 

 

 

        Mai Văn Chinh                                                Trương Thị Mai Thanh

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                          

Ea Kuêh, ngày  25  tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018- 2019

 

          Để thực hiện các chỉ tiêu của năm học 2018- 2019 đã đề ra và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm học trước. Toàn trường thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau :  

I/ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ :

Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn :

+ Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8).

+ Quốc khánh 2/9, ngày khai giảng năm học mới (5/9).

+ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

+ Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).

II/ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

* Ban Giám Hiệu

– Triển khai nhiệm vụ năm học từ đầu năm, tổ chức cho giáo viên và học sinh học tập nội quy, điều lệ trường tiểu học, xây dựng chỉ tiêu thi đua, quy chế tổ chức và hoạt động.

– Phân công phân nhiệm hợp lý, biên chế lớp đúng quy chế.

– Chỉ đạo công tác bàn giao chất lượng học sinh đầu năm, cấp phát đầy đủ sách vở cho học sinh.

– Tổ chức dự giờ chuyên đề từ khối I đến khối V.

– Tổ chức họp chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học

– Lập thời khóa biểu, chỉ đạo GV lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém từ đầu năm học.

– Tổ chức tốt các cuộc thi cấp trường, tham gia thi cấp huyện: chữ viết đẹp giáo viên, học sinh, kể chuyện theo sách, giao lưu tiếng Việt học sinh dân tộc, thi giai điệu tuổi hồng cấp trường – cấp huyện , làm đồ dùng DH, giáo viên dạy giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm.

– Tổ chức thanh tra chuyên môn, toàn diện 09 giáo viên.

– Tham gia cuộc thi, các phong trào do ngành tổ chức.

– Triển khai kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phòng chống bệnh tay chân miệng, phòng chống ma túy, an toàn giao thông.

– Thi giữa kỳ 1 học sinh khối 4,5 hai môn Toán Tiếng việt

–  Thi học kỳ I – đánh giá xếp loại học sinh xây dựng phương hướng, kế hoạch học kỳ 2

Tổ chức thực hiện chuyên đề Tiếng Anh tháng 12 cho cụm thi đua

          *  Đăng ký xây dựng thư viện chuẩn.

– Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn học hỏi phương pháp giảng dạy và công tác quản lý, xây dựng trường học.

– Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do PGD tổ chức. Tập huấn lại cho GV kịp thời.

– Tổng hợp báo cáo nộp lên phòng giáo dục chính xác, đúng thời gian quy định.

– Cắt cử giáo viên dạy thay kê kịp thời.

– Thường xuyên đi kiểm tra các phân hiệu, kết hợp với  khối trưởng và GV, đảng viên vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

* Khối trưởng :

– Tổ chức họp khối, triển khai kế hoạch năm, kì, tháng, tuần đến từng GV. Khuyến khích GV trong khối ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy.

– Triển khai dạy tích hợp GDBVMT và GDKNS vào các môn học, thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo yêu cầu của BGD&ĐT.

– Hướng dẫn GV làm hồ sơ sổ sách theo đúng quy định.

– Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV định kì, đột xuất.

– Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp, và kế hoạch hoạt động NGLL trong khối.

– Lên kế hoạch tăng cường thời lượng Tiếng việt cho khối

– Lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém sau phân loại đối tượng học sinh.

– Tổ chức thi Chữ viết đẹp, VSCĐ trong khối để chọn HS thi cấp trường.

– Nộp danh sách GV đăng kí thi GVDG cấp trường lên BGH.

– Lên kế hoạch làm đồ dùng dạy học thi cấp trường.

– Kết hợp với BGH vận động HS bỏ học trở lại lớp.

– Tổng hợp báo cáo trong khối nộp lên CM đúng thời gian quy định.

*Giáo viên: 

– Thực hiện tốt nề nếp, đảm bảo sĩ số chuyên cần hàng buổi.

– Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, đảm bảo các nội dung tích hợp, lồng ghép, điều chỉnh theo yêu cầu của BGD&ĐT.

– Thao giảng, dự giờ theo quy định và theo sự phân công của khối trưởng.

– Duy trì sĩ số học sinh, làm tốt công tác chủ nhiệm, kết hợp với BGH và Khối trưởng, Đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh, vận động HS bỏ học trở lại lớp.

– Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh công bằng, khách quan, đúng  tiến độ chương trình.

– Tham gia các cuộc thi do trường, ngành tổ chức : GVDG, ĐDDH, SKKN, Chữ viết đẹp

– Thực hiện đúng nội quy, quy chế do ngành và trường đề ra.

– Làm tốt công tác báo cáo lên khối trưởng.

– Thực hiện tốt thông tin 2 chiều, kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: Gia đình- Nhà trường- Xã Hội.

– Lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá giỏi.

– Đăng kí chỉ tiêu thi đua của lớp lên khối trưởng, đăng ký soạn giáo án bằng vi tính.

* Học sinh :

Đi học đầy đủ, đúng giờ, thực hiện đồng phục theo quy định của nhà trường.

– Học bài và làm bài trước khi đến lớp.

– Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và lao động.

– Chấp hành tốt mọi nội quy của lớp, của trường đề ra.

– Tích cực tham gia các cuộc thi do và các phong trào do nhà trường tổ chức.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– Giáo viên:

+ GVDG : Cấp trường: 20 – 23 đ/c

+ Thi viết SKKN : 60% GV tham gia. Dự thi cấp huyện 6 đ/c.

+ Thanh tra : Tốt : 7 đ/c.   Khá : 2 đ/c

+ Đề nghị UBND Tỉnh tăng Bằng khen

+  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 04 Đ/C

+ Đề nghị UBND huyện tăng giấy khen : 4 đ/c

+ Lao động Tiên tiến : 27  đ/c.

+ Hoàn thành nhiệm vụ : 1 đ/c.

+ Thi chữ viết đẹp cấp trường : 10 đ/c, cấp huyện 2 đ/c

+ Hồ sơ GV loại tốt 20bộ, loại khá : 7 bộ.

*Học sinh:

– Học lực

* Về duy trì số lượng

Tỉ lệ chuyên cần  đạt 98%, hạn chế học sinh bỏ học dưới mức 2%.

* Về chất lượng học sinh                                   

  Tổng số Chia ra
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I. Tổng số HS xếp loại cuối kỳ 1            
II. Về năng lực
1. Tự phục vụ, tự quản 463 103 90 96 110 63
Tốt 150 28 43 50 16 16
Đạt 304 69 43 46 95 48
Cần cố gắng 9 6 3      
2. Hợp tác 463 103 90 96 110 63
Tốt 150 28 41 50 15 15
Đạt 304 69 46 46 95 48
Cần cố gắng 9 6 3      
3. Tự học và giải quyết vấn đề 466 103 90 96 110 63
Tốt 150 28 41 50 15 15
Đạt 304 69 46 46 95 48
Cần cố gắng 9 6 3      
III. Phẩm chất            
1. Chăm học, chăm làm 463 103 90 96 110 63
Tốt 187 39 54 51 19 23
Đạt 276 64 36 45 91 40
Cần cố gắng            
2. Tự tin, trách nhiệm 463 103 90 96 110 64
Tốt 187 39 54 51 19 23
Đạt 276 64 36 45 91 40
Cần cố gắng            
3. Trung thực, kỉ luật 463 103 90 96 110 64
Tốt 187 39 54 51 19 23
Đạt 276 64 36 45 91 40
Cần cố gắng            
4. Đoàn kết, yêu thương 463 103 90 96 110 63
Tốt 187 39 54 51 19 23
Đạt 276 64 36 45 91 40
Cần cố gắng            

 

+ Học sinh hoàn thành lớp học : em, tỷ lệ: 98 %, ở lại lớp: 2%

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 88  em, tỷ lệ: 96 %.

Khen thưởng học sinh cuối kỳ, cuối năm học ở tất cả các môn học : 40% HS toàn trường

 

Phát hiện những em học sinh có khả  năng  để bồi dưỡng  học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

– Kết hợp với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường tham gia các hoạt động phong trào nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

– Kết thúc chương trình học kì I theo đúng công văn chỉ đạo của PGD.

IV.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

– Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch sát thực với đặc điểm tình hình trường một cách cụ thể rõ ràng, công khai kế hoạch và qui chế  hoạt động trước tập thể CBCNVC biết để thực hiện.

– Quản lý chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, kiểm tra đánh giá thường xuyên.

– Tổ khối lên chương trình kịp thời, chính xác, kết hợp kiểm tra đánh giá đúng thực chất.

– Hàng tháng, tuần chỉ đạo tổ khối tổ chức thao giảng dự giờ rút kinh nghiệm.

– Mỗi giáo viên tự rèn luyện điều chỉnh bản thân theo kịp đổi mới.

– Sau khảo sát đầu năm mỗi giáo viên chủ nhiệm rà soát lại khả năng học tập của học sinh, phân loại học sinh khá giỏi ,yếu kém để có kế hoạch kèm cặp phụ đạo.

– Thường xuyên kiểm tra bài cũ, nhắc nhở học sinh học và làm bài ở nhà.

– Đặc biệt quan tâm đến học sinh yếu kém.

– Kết hợp giáo dục giữa 3 môi trường : Gia đình, nhà trường , xã hội .

 

    Duyệt của Hiệu Trưởng.                                        Phó Hiệu Trưởng

 

 

         Mai văn Chinh                                                 Trương Thị Mai Thanh