Kế Hoạch thi Múa hát sân trường năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN CƯMGAR ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TH LÝ TỰ TRỌNG
Số : KHLĐ Eakueh, ngày 18 tháng 04 năm 2017.

KẾ HOẠCH
HỘI THI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 – 2018

        Căn cứ vào 13 KH/HĐĐ Về việc hướng dẫn các Liên đội tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP HCM và ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường
Nay Liên đội lập kế hoạch về việc tổ chức hội thi “Múa hát sân trường ” năm học 2017 -2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
– Nhằm chào mừng kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM và ngàysinh nhật Bác .
– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các em học tập tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
– Hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em về đức, trí, thể, mỹ nhằm giáo dục phát triển toàn diện, từ đó phát hiện năng khiếu bồi dưỡng nhân tài thành hạt nhân phong trào cho trường, xã và huyện nhà nói chung
2. Yêu cầu:
– Các lớp tiến hành tham gia đầy đủ và có kế hoạch tập luyện để hội thi có chất lượng.
– Các lớp tham gia hội thi, sinh hoạt tập thể phải thể hiện tinh thần đoàn kết, nhiệt tình và tham gia đầy đủ các nội nội dung và đúng yêu cầu đề ra.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI THƯỢNG:
1. Thời gian: vào lúc 07h00 ngày 07 tháng05 năm 2018.
2. Địa điểm: Sân trường TH Lý Tự Trọng
3. Đối tượng: Là học sinh của nhà trường (Toàn trường)
III. NỘI DUNG MÚA HÁT S N TRƯỜNG:
1. Múa bài Phép lạ hằng ngày:
a. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh của các lớp phải tham .
b . Nội dung:
– Đội hình biễu diễn là 3 hàng ngang.
– Đồng phục: Quần xanh, áo đồng phục của trường, đeo khăn quàng, đi giày quai hậu ( Các lớp có thể sử dụng trang phục riêng của lớp, giày bata…) đạo cụ phụ vụ cho múa tùy theo khả năng sáng tạo của các lớp.
c. Tiêu chí:
Tiêu chí
Điểm
Đội hình
1 điểm
Số lượng học sinh
4 điểm
Thực hiện động tác chính xác
5 điểm
Thực hiện động tác đều, đẹp
8 điểm
Đồng phục
2 điểm
(Vắng 1- 2 hs trừ 1 điểm, 2-3 hs trừ 2 điểm, từ 4 hs trở lên trừ 3 điểm)
2. Nhảy Cha cha cha:
a. Đối tượng tham gia: từ lớp 3 – lớp 5
b . Hình thức:
– Đội hình biễu diễn : tùy các lớp .
– Đồng phục: Quần xanh, áo đồng phục của trường, đeo khăn quàng, đi giày quai hậu ( Các lớp có thể sử dụng trang phục riêng của lớp, giày bata…) đạo cụ phụ vụ cho nhảy tùy theo khả năng sáng tạo của các lớp.
c. Tiêu chí:
Tiêu chí
Điểm
Đội hình
2 điểm
Số lượng học sinh
2 điểm
Thực hiện động tác chính xác
6 điểm
Thực hiện động tác đều, đẹp
8 điểm
Trang phục
2 điểm
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
BTC dựa vào số điểm mà BGK đã chấm để xét giải thưởng như sau:
– Múa Phép lạ hằng ngày: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích
– Nhảy Cha cha cha : 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích.
– Giải tập thể: (Tổng điểm hai nội dung trên) 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba,
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Liên đội:
– Liên đội tham mưu BGH thành lập BTC, Ban giám khảo cho hội thi chuẩn bị nội dụng, tiêu chí đánh giá.
– Liên đội có trách nhiệm chuẩn bị nhạc cho các lớp thi
– Triển khai kế hoạch đến từng lớp để chuẩn bị chu đáo.
2. Ban tổ chức:
– BTC tham mưu kinh phí tổ chức hoạt động. Giải quyết vấn đề nảy sinh tại hội thi.
– Triển khai và đôn đốc các giáo viên, học sinh và các lớp tiến hành tập luyện để tham gia hội thi, tổ chức hội thi, công bố kết quả và tổ chức trao giải.
3. Giáo viên chủ nhiệm và các lớp:
– Các lớp cần xây dựng kế hoạch tập luyện để tham gia tốt hội thi.
– GVCN cần đôn đốc, quan tâm đến quá trình tập luyện của lớp để hội thi có chất lượng
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi “Múa hát sân trường” năm học 2017 – 2018 nhà trường yêu cầu các lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Mai Văn Chinh

Nơi nhận:
– CĐ-LNĐ
– LưuVT -LĐ

TMLĐ/TPT

Trần Thị Kiều Phúc