KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

HĐ Đ HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI LÝ TỰ TRỌNG

          Số : 13  KHLĐ

Ea Kuêh, ngày 02 tháng 01 năm 2019.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG”

CHO HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT NĂM 2019

Thực hiện chương trình công tác Đội năm học  2018-2019 . Được sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trường, Liên Đội  xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình: “ Xuân  yêu thương” cho các em học sinh nghèo đón tết năm 2019 cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 2. Mục đích :

– Nhằm chia sẻ với các em học sinh nghèo còn đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn tại trường và các bạn trong buôn vùng sâu, vùng xa trong Liên Đội.

– Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó, tình yêu thương đất nước, con người trong mỗi đoàn viên thanh niên, tham gia chia sẻ những khó khăn với đồng bào của mình với phương châm “Lá lành đùm lá rách”,“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” .

– Thúc  đẩy  phong  trào nhường  cơm, sẻ áo, biết sẻ chia khó khăn, biết trân trọng giá trị truyền thống.

 1. Yêu cầu :

– GVCN các chi đội – lớp Nhi đồng gương mẫu tham gia và trực tiếp phát động, tuyên truyền, vận động học sinh hưởng ứng tham gia chương trình .
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG VẬN ĐỘNG :

 1. Đối tượng vận động: Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đoàn viên thanh niên,học sinh trong toàn trường.
 2. Nội dung vận động :

– Triển khai phát động quyên góp, vận động ủng hộ các vật phẩm gồm:

+ Quần, áo, Vở học sinh, Đồ dùng học tập mới hoặc cũ còn có thể sử dụng

– Quyên góp bằng tiền mặt :

– Đối với Học sinh : Mỗi bạn ít nhất 5000đ / 1 hs

+ Đối với CB,GV,CNV: ủng hộ tối thiểu là: 20.000đồng và các vật phẩm nêu trên

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG :

 1. Thời gian :

– Thời gian phát động quyên góp : từ ngày 26 /12/2018 đến hết ngày 20 /1/ 2019

– Thời gian đi trao quà  : Dự kiến vào 07h30’  sáng thứ 6 ngày 30/01/2019

 1. Địa điểm tiếp nhận quyên góp :

– Văn phòng nhà trường

 1. Địa điểm tổ chức trao quà vận động :

– sân Trường TH Lý Tự Trọng

 1. Nội dung chương trình :

– Văn nghệ chào mừng

– Tổ chức trò chơi dân gian

– Trao quà cho học sinh

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
 • Liên Đội phối hợp Đoàn Thanh niên tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường.
 • Mỗi khối 01 tiết mục tham gia, Đoàn Thanh Niên 01 tiết mục.
 • Các lớp lập danh sách học sinh nghèo vượt khó (mỗi lớp 03 học sinh đối với trường chính, phân hiệu 01 học sinh) nộp về văn phòng đội trước ngày 10/01/2019)
 • Đề nghị GVCN các lớp thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các em và tổng hợp nộp theo lớp .

Trên đây là bản kế hoạch tổ chức chương trình : “Xuân yêu thương ” cho học sinh nghèo năm học 2018- 2019, Liên Đội rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh để chương trình thành công tốt đẹp.

Duyệt của BGH                                                            TMLĐ/TPT

Đã kí                                                                                       Đã kí